Konstrukcja ma znaczenie

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych stało się już elementem naszej rzeczywistości, choć jeszcze kilka lat temu wydawało się to dalekie do osiągnięcia. Na mapie kraju pojawiło się wiele przydomowych elektrowni wiatrowych oraz farm, a także cieszące się coraz większym zainteresowaniem  systemy fotowoltaiczne, które energię czerpią ze Słońca. Te ostatnie są coraz bardziej dostępne. Wiedza o nich jest już powszechnie dostępna, a promowany ekologiczny styl życia i świadomość wpływu każdej jednostki na stan środowiska powodują wzrost zainteresowania i decyzje o inwestycji. Aspekt finansowy odgrywa tu też ważną rolę, ponieważ państwo uruchomiło system dotacji, a obliczenia rentowności inwestycji wskazują na relatywnie szybki zwrot; w przypadku gospodarstwa domowego już nawet po 3 latach.

Własne zasoby energii to niezależność, oszczędność i ekologiczny styl życia.

Systemy fotowoltaiczne stają się coraz dostępniejsze, bardziej zrozumiałe i ciągle lepsze i wydajniejsze. Od położonych w jednej pozycji baterii słonecznych do tych podążających za Słońcem minęły lata. Teraz budując własny system łapania i gromadzenia energii ze Słońca można skorzystać z wielu dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych. W kraju położonym tak jak Polska wybór ten może zaważyć na opłacalności inwestycji, ponieważ podążanie za Słońcem podnosi wydajność nawet do 60%. Sam system nadążny może opierać się na różnych założeniach, warto więc poznać różne konstrukcje, aby dobrać to, co najbardziej będzie odpowiadać naszym planom.

Dostępne są systemy stacjonarne, mocowane na stałe zazwyczaj na powierzchniach dachów. Ich wydajność jest najniższa ze względu na jedno tylko położenie.

Jeżeli mamy większe możliwości i dysponujemy terenem, lub powierzchnią, na której można zainstalować konstrukcję z systemem nadążnym (np. na płaskim dachu), to możemy uzyskać o 30- 60% energii więcej. Ta wartość zależy od  systemu nadążnego, który wybierzemy do naszych potrzeb. Inne stosuje się na południu Europy, gdzie Słońce operuje dłużej i pod innym kątem, inne w Polsce, czy w Niemczech, które są liderem w pozyskiwaniu energii ze Słońca w Europie. Na polskim rynku dostępne są jednoosiowe i dwuosiowe systemy nadążne, autonomiczne lub zasilane z sieci, na jeden lub kilka paneli. Każda z tych cech ma wpływ na cenę i eksploatację urządzenia. Jeżeli decydujemy się na jednoosiowy system nadążny, to będzie on przesuwał ogniwa ze wschodu na zachód zgodnie z zegarem czasowym. Aby osiągnąć najwyższą możliwą wydajność z ogniw fotowoltaicznych czy kolektorów termicznych, które można osadzić na trackerze, czyli konstrukcji z systemem nadążnym, promienie słoneczne powinny padać prostopadle na ich powierzchnię. Z tego powodu to dwuosiowe trackery podnoszą wydajność systemu najbardziej. Obracają panelami w elewacji (północ-południe) i w azymucie (wschód-zachód). Im kąt obrotu w tych płaszczyznach wyższy (zazwyczaj różny), tym większy uzysk energetyczny. Zasilanie siłowników może płynąć z sieci energetycznej lub bezpośrednio ze zgromadzonej energii słonecznej, co daje całkowitą niezależność systemu. Zużycie energii jest jednak minimalne i dla jednego trackera nie powinno przekroczyć 1kWh rocznie. Istotnym czynnikiem jest też sposób, w jaki te trackery wybierają położenie paneli względem słońca. Czy pracują według zegara, systemu GPS, czy wykorzystują jeszcze nowocześniejsze rozwiązania, takie jak system różnicowy, który pozwala znaleźć pozycję najkorzystniejszą do poboru nawet przy zachmurzeniu. W przeciwieństwie do zaprogramowanego zegara czy nadążania za GPS, które nie biorą pod uwagę sytuacji faktycznej tylko tą przewidzianą, system różnicowy wyznacza dane mierzone tu i teraz, przez co dostosowuje system fotowoltaiczny do rzeczywistej sytuacji.

Przy budowie konstrukcji i zakupie systemu nadążnego warto zwrócić uwagę na jego solidność i jakość materiałów, z których jest wykonany. Konstrukcja musi wytrzymać obciążenia oraz złe warunki atmosferyczne, porywy wiatru, zalegający śnieg, deszcz. Warto mieć długoletnią gwarancję (przynajmniej 10 lat) i zapewniony serwis. Wytrzymałość poszczególnych elementów można sprawdzić według norm, które powinny znaleźć się jako jedna z informacji w specyfikacji technicznej produktu.

Wybór systemu fotowoltaicznego i trackerów to duże przedsięwzięcie, z tego powodu trzeba rozważyć wszystkie możliwości, policzyć koszty, kiedy inwestycja się zwróci, co dla nas jest najlepsze, jakie mamy ograniczenia i jakie możliwości. Jest to inwestycja opłacalna, ekologiczna i dająca niezależność.

Producent

Solar Tracker Polska
Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu

biuro handlowe
ul. Mickiewicza 22/3
58-500 Jelenia Góra
Tel. +48717262612 w.2
Tel. +48 732 404 889
Tel. +48 880 221 742